Mannen ingen snakkar stygt om

NAVN: Nils R. Sandal (57)STILLING: FylkesordførarSIVIL STATUS: Gift og har to vaksne døtrer