Disse skal styre bydelen din

82 politikere får plass i bydelsstyrene, som gjeninnføres etter nyttår. Sjekk din bydel!