Kartfestar "Åsanamn"

Stadnamnsamlinga ved Universitetet i Bergen har starta eit prosjekt der alle stadnamn frå Hordaland skal kartfestast og lesast inn som lydfiler. Berre i Åsane er det snakk om 8000 namn – dei fleste av dei i ferd med å gå tapt.