Reklame-nei møter motstand

Byrådet i Bergen har gått inn for at kun de som ønsker det, skal få reklame i posten. Regjeringen vil beholde dagens ordning.