Vil granske granskarane

Arbeidarpartiet i Bremanger vil granske både kontrollutvalet og kommunerevisoren.