Piggdekkavgiften opprettholdes

Vegdirektoratet har bestemt at Bergen kommune ikke kan endre piggdekkavgiften.