– Udramatisk for Norge

ESA mener det er helt feil å hevde at dommen er et angrep på det offentlige eierskapet.