All grilling forbudt

Brannvesenet innfører totalforbud mot ild i skog og mark i Bergen.