Tørrkoking på Toppe

Brannmannskaper rykket ut til kraftig røykutvikling i Åsane.