Rosenlund

Det vart bygd som prestegard, fungerte lenge som doktergard og er i dag rosemålargard. Rosenlund er det einaste freda anlegget i Fusa.