Lesesal rundstjålet

Ann-Sofie Kristiansen løp etter tyven som stakk av med pc-en hennes like før masteroppgaven skulle leveres.