Fange truet og spyttet

Angrep fengselsbetjent med vaskekost gjennom luken.