Gransker rektorvalget etter hacking og juks

Hacking og overvåking av stemmegivningen under rektorvalget, har fått UiB til å sette i gang en ekstern gransking.