Skipperen mister sjøutsikta

Alte Færøvik er i ferd med å miste utsikta til Byfjorden. Som mange andre har han oppdaga at det nesten er umogleg å stoppe eit nybygg som stel utsikta.