Pengestøtte til fiktive klubbar

Sunnfjordingen søkte meir enn 30 gonger om offentleg pengestøtte til baltiske foreiningar. Politiet meiner pengane gjekk rett inn på mannens eigen konto.