Ambulanser kjører ulovlig

To ambulanser i Bergen kjører uten gyldig kontrollmerke, og kan bli avskiltet dersom de kommer i en kontroll.