• TIL KJØSNESFJORDEN: Samferdsleminister Torill Skogsholm.<p/> FOTO: KNUT STRAND

Vil rassikre Kjøsnesfjorden likevel

Etter ras-marerittet i Kjøsnesfjorden blir rassikring av strekninga endeleg prioritert av Vegvesenet. I dag besøker samferdsleministeren dei rasutsette vegstrekningane i Sogn og Fjordane.