- Dyr og usikker kreftmedisin

Kreftmedisinen Cetuximab, som kan forlengje livet til politimannen Helge Audestad (bildet)frå Vaksdal, har liten effekt. Det er konklusjonen frå kreftspesialistane på Haukeland Universitetssjukehus.