Vil vite mer radioaktivt deponi

Både Miljøstiftelsen Bellona og Naturvernforbundet stiller seg avventende til planene om et sentraldeponi for lavradioaktivt avfall i Sløvåg i Gulen.