Derfor blir det underskudd

Barnevern- og sosialhjelpsutgifter skyter i været i Bergen. I år ligger kommunen an til et underskudd på 98,5 millioner kroner bare på disse to tjenesteområdene.