- Helseføretaka har gått for langt

Helseminister Dagfinn Høybråten meiner fleire sjukehusføretak har komme med framlegg som er urealistiske å gjennomføre.