Med hjertet i halsen

«Dette må da være byens mest trafikkerte kryss,» sa tegneren fra Sunnmøre, før hun krysset gateløpet fra Vågsalmenning til Torget, der hun stilte seg opp med blokken sin innerst på Strandkaien.