Meiner helsevedtak må gjerast om

Sogn Regionråd hevdar at styrevedtaket i Helse Vest er ugyldig og må gjerast om.