Vant en knusende seier i Strasbourg

Høyesterett var på ville veier da de nektet Måløy-kvinnen Møyfrid Walston innsyn i saken hun på 1990-tallet førte mot DnB. Hun kjempet i tre rettsinstanser for å redde hotellet sitt, Kong Oscars Hall i Stryn.