Miljøbyråd terger miljøvernere

Byråd Lisbeth Iversen har fattet et administrativt vedtak som utløser sterke reaksjoner. Det blir også stilt spørsmål ved lovligheten av vedtaket.