Vending i seks vender

Det hender at kosen med fjellet sit langt inne. Det hender at kosen sit innandørs, og snart er endå ei turlagshytte klar til å ta imot deg i den ikkje særleg fjerne audemarka.