Unndro 560.000 i moms

Mannen unndro 565.000 kroner i merverdiavgift i to selskaper han var styreleder og daglig leder i. Nå er han dømt til seks måneders fengsel.