Mer reklame-gruff for Friele

Ordfører Herman Friele høster mer kritikk for de nye kaffe-reklamefilmene. Selv mener han motstanden er politisk motivert.