Versting straffet på nytt

En 19-åring som står på politiets verstingliste, ble for annen gang i år dømt for vold og ran.