Hvor farlige er de egentlig?

Vi leser om tikkende bomber. Om trikkedrap og psykiatriske pasienter som voldtar og dreper når de er på rømmen. Og vi blir livredde.