Trur ikkje kommunane utnyttar lova

Djupedals statssekretær Lisbet Rugtvedt trur ikkje lokalpolitikarane vert freista til å leggje ned småskular for å la staten overta rekninga.