- Norgestaxi har en absurd holdning til tillitsmenn

Advokat Bård Tvedt la ikke fingrene imellom da han karakteriserte Norgestaxi i namsretten i dag: - De har en absurd holdning, og mangel på forståelse, for tillitsmenns rolle.