Innseilingen blir mye billigere

Det Statens vegvesen i en rapport fra 2001 mente var fjell i Skjelangersundet, viser seg å være løsmasse. Vegvesenet anslo den gang en pris på 300 millioner for ny led til Bergen. Nå kan jobben gjøres for 65 millioner.