Følger opp unge i Romania

Det handler om å se nøden, ta ansvar og hjelpe jevnaldrende i Romania. 1. desember trår elevene ved Bjørgvin videregående skole til med ny aksjon for å gi HIV-smittede et verdig liv.