Fjerner reklame-spann i sentrum

Kommunen ber leverandøren fjerne alle reklamefinansierte bosspann på kommunal grunn innen utgangen av året.