Admiralsaken til politiet i Bergen

Økokrim vil ikke etterforske kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik. Saken går nå til politimesteren i Hordaland.