Friele redder Robin Hood-huset

Friele-familien løser de økonomiske problemene for Robin Hood-huset i Bergen. Byrådet har sagt nei til å bidra med driftsstøtte utover 50.000 kroner i året.