- Skjulte seg i buskene

Politiet viser stor interesse for området der to gutar vart observert drapsmorgonen. Gutane skal ha gøymt seg i krattskogen.