Bompengar til tunnel og kollektivtrafikk

Bompengar på Nyborgtunnelen bør og kunna nyttast til kollektivtrafikk. Det meiner Pål Kårbø i Kristeleg Folkeparti.