Lusa drep Vossolaksen

Desperate elveeigarar langs Bolstadelva er innstilt på å slepa mærder med smolt forbi lusebefengte oppdrettsanlegg for å få villaksen attende i elva. Snart er det for seint.