En kritisk bok om vakre Åsane

I 1955 bodde det ca. 6000 mennesker i Åsane, nå nærmer det seg 40.000. For å skaffe hus og hjem til alle disse, er skog og slåttemarker forandret til tomteland og veier. Åsane er definitivt ikke som det var.