- Urimelig om Hadra

Grunneier Gunnar Gjellestad reagerer på at et utbyggingsprosjekt på Hjellestad blir trukket inn i diskusjonen om useriøse utbyggere.