Styrehuset et virvar av løsgods

Alt inventar i styrehuset må ha blitt slengt vegg i mellom da «Rocknes» gikk rundt.