Jusstudenter med legeerklæring på eksamen

Ved sist eksamen hadde 23 prosent av jusstudentene i Oslo legeerklæring på at de trengte en ekstra time ved eksamen.