Fortsatt levende fisk på torget

Fisketorget kan likevel fortsette å selge levende fisk. Det ble utfallet av et forsoningsmøte mellom dyrevernnemnda og Torget i Bergen AS fredag.