Nykirken blir kulturkirke

Nykirken skal bli kulturkirke i Bergen. I første omgang skal man utvikle kulturtilbud for barn og ungdom under kirketaket på Nordnes. Teater, drama, musikk og korvirksomhet vil stå sentralt.