Piggtråd mot naboane

Ein eigedom midt i eit byggjefelt i Sogndal blei sist helg gjerda inne med piggtråd. Eigaren er lei av at folk går over eigedomen.