Flere anmelder seksuelt misbruk

Stadig flere anmelder seksuelt misbruk av barn til politiet, men svært mange av sakene blir aldri oppklart.