Flytter drosjeholdeplass

Drosjeholdeplassen utenfor Wesselstuen skal flyttes. Også to andre holdeplasser i sentrum lever farlig.