Vil ikke kjøpe Forsvarets forfalne hus

Forsvaret skal selge en rekke utleieboliger ved Haakonsvern. Men husene er fulle av sopp, og leietakerne mener pristilbudet fra Forsvaret er skammelig høyt.